Small Capacity

Small capacity crane from 5 tm to 22 tm

Medium Capacity

Medium capacity crane from 30 tm to 85 tm

Heavy Capacity

Heavy capacity crane from 96 tm to 360 tm

hb 13 k4- 870 kgs at 12 meter

4,5 ton crane , 870 kgs at 12 meter

hb 30 k8 – 620 kgs at 22 meter

hb 96 k10 – 1100 kgs at 28 meter

hb 13 t3 , 1400 kgs at 7,5 meter

hb 36 k8 – 750 kgs at 22 meter

hb 116 k10 – 1900 kgs at 30 meter

hb 15 k6- 460 kgs at 16 meter

hb 45 k8 – 1000 kgs at 22 meter

hb 135 k10 – 2100 kgs at 30 meter

hb 18 k6-560 kgs at 16 meter

hb 54 k8 – 1200 kgs at 22 meter

hb 165 k10 – 2700 kgs at 30 meter

hb 24 k8 -490 kgs at 22 meter

hb 65 k10 – 750 kgs at 23 meter

hb 195 k10 – 3220 kgs at 30 meter

hb 81 k10 – 930 kgs at 28 meter

hb 240 k10 – 4500 kgs at 30 meter